Make your own free website on Tripod.com

Kolej / Ma'ahad Hafiz

Laman Utama | Tentang Kami | Bahagian | Lokasi | Hubungi Kami

Bahagian Pendidikan

Halaman ini menyenaraikan bahagian pendidikan
yang ditawarkan oleh pihak kami.

Kami percaya dengan pengalaman mendidik selama lebih 20 tahun, kami dapat mendidik para pelajar menjadi insan yang berilmu dan Insya'Allah bertaqwa dan berjuang ke jalan Allah. Pihak kami menyediakan pendidikan bermula dari Tadika sehinggalah ke peringkat Diploma dengan menekankan konsep "Sekolah Pondok Moden".

Bahagian-Bahagian Pendidikan Yang Di Tawarkan ialah:
 
 

1. Tadika Hafiz

2. Sekolah Rendah Hafiz

3. Sekolah Menengah Hafiz

4. Ma'ahad Hafiz

Kami akan mengemaskini halaman ini jika terdapat sebarang penambahan kursus yang boleh ditawarkan. Untuk waktu ini, kami sedang berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan untuk peringkat Master yang bakal ditawarkan oleh pihak pendidikan kami.Sebarang maklumat akan dimuat naik ke halaman ini.

E-mail kami!

Kolej / Ma'ahad Hafiz, Jalan Batu 3, 41300 Klang,
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-3342 5872 / Fax: 03-33410904