Make your own free website on Tripod.com

 

 

 
 

SEJARAH

SEJARAH RINGKAS HAFIZ (sambungan)

 

2000                -     Tadika Hafiz ditubuhkan untuk penyediaan pelajar-pelajar

Tahfiz Al-Quran di peringkat pra-sekolah.

 

2001                -      Sekolah Rendah Hafiz ditubuhkan untuk menyediakan pelajar

Tahfiz Al-Quran peringkat memengah rendah.

 

    -     Sekolah Menengah / Ma'ahad Hafiz (cawangan Sungai Pinang)  

yang baru, ditubuhkan untuk menampung pelajar yang semakin bertambah.

 

2002                -      Mendapat pengiktirafan Diploma Ma'ahad dari Universiti Islam

Madinah dan Universiti al-Azhar Mesir.

   -      Penghantaran pertama pelajar-pelajar Hafiz ke Universiti al-Azhar dan Universiti Islam Madinah.

   -      Perintis pertama pelajar perempuan Malaysia dalam bidang Tahfiz al_Quran dan Qiraat peringkat Ijazah ke Universiti Al-Azhar Mesir.

 

2003                -     Pusat Tuisyen Hafiz ditubuhkan untuk meningkatkan

kecemerlangan dalam pengajian akademik.

 

2004                -     Mendapat pengiktirafan yang pertama di Malaysia dari

Universiti Al-Azhar ke fakulti Al-Quran cawangan Tanta.

   -     Menghantar kertas kerja Pengiktirafan Ijazah Lanjutan Master Fakulti Al-Quran Universiti Al-Azhar cawangan Tanta ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia UIA KUIM JAPIM JAKIM JPA.

   -      Mendapat kelulusan dari Lembaga Akridetasi Negara (LAN) dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dalam mengendalikan kursus peringkat Diploma "Tahfiz al_quran dan Qiraat" / kursus peringkat Diploma Syariah dan Tahfiz dalam proses untuk mengendalikan kelulusan.

 

Back ]